Kjøpsbetingelser

Kjøpsvilkår

Alle priser er i NOK og inkludert MVA.

  • Varen blir sendt til deg samme dag eller senest 24 timer etter at bestillingen er mottatt.
  • Betaling med Visa / Mastercard eller postoppkrav.
  • Fraktkostnad kr 80,- ved betaling med kort og 125,- ved betaling i oppkrav. Kr 220 i frakt ved kjøp av snowboard hvis ikke annet er avtalt på forhånd.
  • Leveringstid fra 1-7 arbeidsdager, normalt 3-5 arbeidsdager.
  • Vi anbefaler våre kunder å betale med kort. Det er det rimeligste.
  • Uavhentede pakker faktureres kunden med kr 250,- ( 300,- for snowboard )
  • Alle bestillinger som kommer til nettbutikken blir bekreftet først via skjermbildet som kommer opp like etter at bestilling er sendt oss, og endelig ved vår ordrebekreftelse som sendes deg pr. e-post i løpet av kort tid etter mottatt bestilling.
Alle bestillinger som kommer til nettbutikken blir bekreftet først via skjermbildet som kommer opp like etter at bestilling er sendt oss, og endelig ved vår ordrebekreftelse som sendes deg pr. e-post i løpet av kort tid etter mottatt bestilling.

Vår ordrebekreftelse innholder informasjon om: Bestilte produkter, mengde, pris inkl. mva, porto/frakt, totalsum.
Leveringstid normalt fra 1-7 arbeidsdager ( Helg ikke inkludert )

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.
Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Force majeur

Er Snowboardshop.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Snowboardshop.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle produktets tilhørende kjøpesum.

Betaling & sikkerhet


Vi tilbyr betaling med kort samt postoppkrav.
Det er trygt å handle med kort hos Snowboardshop.no. Når du taster inn ditt kortnummer blir dette sendt kryptert til BBS (Bankenes Betalingssentral), akkurat som når du betaler med kort i vanlige butikker. Dette betyr at ingen kan lese ditt kortnummer (selv ikke vi som jobber hos Snowboardshop.no). Snowboardshop.no oppfyller NSAFEs kriterier og følger deres retningslinjer.

Vi tilbyr betaling med følgende korttyper:

VISA
Mastercard

Frakt, ekspedisjon og levering


Vi bruker Posten som transportør.
Selv om du bestiller flere produkter, blir fraktkostnaden den samme. Det svarer seg derfor å bestille flere produkter samtidig.
Vårt frakt ved bruk av kort er kr. 80,- og kommer i tillegg på alle bestillinger. Ved postoppkrav er frakt kr 125,- Denne summen står oppgitt i handlekurven når du sender bestillingen.

Pakken hentes på nærmeste postkontor hvis ikke annet er avtalt på forhånd.

Personopplysninger


Vi behandler bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I praksis betyr det navn, postadresse og e-post/telefonnummer.

Kontakt oss på e-post post@snowboardshop.no eller via kontaktskjema hvis du har spørsmål!
Mangler eller feil på forsendelsen


Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om de ellers har feil eller mangler.

Dersom produktene har feil eller mangler, kan du kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Melding om feil og mangler ved produktene må overbringes oss skriftlig via e-post post@snowboardshop.no eller via vårt kontaktskjema som du finner på siden.
Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen.

Utdrag fra Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002
Gjelder fra 1. juli 2002

Loven vil gjelde alle varekjøp du gjør som privatperson etter 1. juli 2002, så lenge selger er yrkesselger
Alle reklamasjoner skal skje skriftlig til den adresse som er oppgitt under kontaktinformasjon, via e-post, brev eller telefaks. Vi bekrefter skriftlig samme dag at vi har mottatt reklamasjonen og vil der beskrive den videre behandling av saken med opplysning om kontaktperson etc.
Har den leverte varen en mangel kan forbruker kreve omlevering eller retting av feilen eller prisavslag eller heve kjøpet og/eller få erstatning. Hvis varen har en mangel, kan forbruker kreve at selgeren gir forbruker en ny tilsvarende gjenstand (omlevering), eller at selgeren retter mangelen. Det er forbruker som kan velge om han/hun vil ha en ny vare eller om den skal repareres. Dersom selger bruker mer enn en uke på å rette mangelen, har forbruker krav på en tilsvarende erstatningsgjenstand til reparasjon er gjennomført Dersom selger ikke klarer å rette same feil på to forsøk, kan forbruker kreve prisavslag eller heve kjøpet.
Loven sier at alle feil som oppstår de første seks månedene skal regnes som fabrikkfeil, hvis ikke selgeren beviser noe annet. Etter de første seks månedene har kjøper som hovedregel bevisbyrden. Selgeren har da en undersøkelsesplikt, det vil si en plikt til å undersøke årsaken til feilen. Finner ikke selgeren årsaken eller skyldes årsaken at varen har hatt for dårlig kvalitet, er det en mangel.
Enhver feil ved en vare er ikke en mangel etter forbrukerkjøpsloven. Feil man må regne med som følge av slitasje, eller feil som følge av uforsvarlig eller unormalt stor bruk er ikke en mangel.
Finner selgeren at dette er årsaken til feilen, må du selv betale reparasjonen. NB! Selgeren kan bare ta betalt for reparasjon eller undersøkelse dersom det er avtalt på forhånd og feilen skyldes kunde.

Les mer om retur og angrerett under.

Angrerett og retur av produkter


Har du fått produktene du har feilbestilt eller ikke vil ha, kan du returnere dem til oss. Husk å skrive inn navn og adresse samt hva du har kjøpt . Du kan returnere produkter du har kjøpt hos oss når

- det er noe feil med produktene
- du har fått feil produkt
- du har fått produkter du ikke har bestilt
- du angrer på kjøpet

Utdrag fra Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter/selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt.

Forbruker må gi melding til tjenesteyter/selger innen 14 dager fra mottatt produkt og angrerettskjema, dersom angreretten benyttes. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør være skriftlig.

De fleste av våre produkter er levert i plastemballasje og denne pakningen regnes som forsegling av produktet.
Dersom denne forsegling brytes (plasten åpnes) så gjelder ikke angreretten kfr Angrerettloven § 12 siste ledd.Produktene sender du i retur til:

SNOWBOARDSHOP.NO
Postboks 408
1471 Lørenskog

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, vil vi tilbakeføre kostnader som er belastet forbruker. Fraktkostnad tilbakebetales ikke. Tilbakeføring til kontoFor øvrig har følgende lover betydning for salg på internett:
Forbrukerkjøpsloven
Angrerettloven
Ehandelsloven
Kredittkjøpsloven
Avtaleloven
Vergemålsloven
Markedsføringsloven
Personopplysningsloven
Panteloven
Finansavtaleloven
Luganoloven

Du finner lovtekstene på http://www.lovdata.no

Produkter som ikke finnes i nettbutikken

Vi kan via vårt leverandørnett skaffe til veie andre merker og produkter som du ikke finner i vår nettbutikk.
Ta kontakt med oss enten på e-post post@snowboardshop.no eller via vårt kontaktskjema her og fortell oss hva du ønsker!

Nyhetsbrev og spesialtilbud

Vi setter pris på våre faste kunder! Dette viser vi ved å tilby dem som skriver seg på vårt nyhetsbrev ekstra gode tilbud sendt direkte i innboksen. Registrer også ditt mobilnummer og få tilbud/info på sms. Når du handler hos Snowboardshop.no så samtykker du i at vi kan sende tilbud på mail/sms. Hvis du ikke ønsker å motta tilbud på mail/ sms så må du opplyse om det i bestillingsskjemaet.

- Et godt rykte forplikter

SNOWBOARDSHOP.NO